RAN Bewaking

Mobiele surveillance


In de maatschappij zijn allerlei ontwikkelingen gaande, die leiden tot een groeiende vraag naar beveiliging. Onder andere door de toename van het aantal inbraken neemt enerzijds het gevoel van onveiligheid toe en worden anderzijds de eisen van verzekeringsmaatschappijen steeds strenger. Als antwoord hierop kiezen veel organisaties voor elektronische beveiligingssystemen. Maar hoe geavanceerd deze ook zijn, het menselijk brein, oog en oor zijn en blijven onmisbaar om veiligheid in alle opzichten zeker te stellen. Daarom biedt RAN Bewaking mobiele surveillancediensten aan.De surveillanten voeren meerdere keren per nacht controlerondes uit en signaleren in het vroegste stadium verdachte personen, vandalisme, brand of aanwijzingen van inbraak. Ran Bewaking is ervan overtuigd dat frequent surveilleren de beste preventie tegen vernielingen en/of inbraak biedt. Omdat voorkomen beter is dan genezen doet een toenemend aantal bedrijven en instellingen een beroep op de ogen en oren in de nacht van RAN Bewaking. Hierbij wordt uiteraard nauw samengewerkt met de betrokken politiekorpsen, die op basis van ervaring de hoogste urgentie geven aan een melding van onze mensen.